„Z ziemi polkowickiej…Baśnie i legendy”

 

Cóż jak nie baśnie i legendy przechowują historię, tradycje i wartości danej społeczności? Czyż legendy nie pozwalają trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy odeszli? To w nich zapisane są dzieje regionu, historie mieszkańców, miejsc i obyczajów, które kształtują świadomość własnej tożsamości.

Polkowice ze swoją zawiłą historią nie miały swojego kanonu legend, dlatego też jednym z głównych założeń było utrwalenie w postaci słowa pisanego i mówionego lokalnej historii. 

 

Projekt składał się z następujących elementów:

1. Przygotowanie skryptu wiedzy historycznej. 

2. Dolnośląski konkurs literacki, w którym uczestnicy mieli za zadanie stworzyć baśń lub legendę na podstawie skryptu. 

3. Warsztaty ilustracji, podczas których uczestnicy wykonali barwne obrazy.

 

Efektem projektu jest strona www.zziemipolkowickiej.pl, na którą serdecznie zapraszamy! 

Wsparcia finansowego projektu udzielił Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla Dziedzictwa 2020. W realizację projektu włączyły się lokalne instytucje – Urząd Gminy w Polkowicach, Centrum Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – oraz Wolontariusze.


Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – “Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.

 

Wielkość liter
Kolory