Rada Fundacji

Agnieszka Opalach – Przewodnicząca Rady

Iga Szewczyk

Marcin Krawczyk