Misja i cele

Naszą misją jest zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty kulturalnej w regionie.

Podstawą wszelkich naszych przedsięwzięć jest lokalna społeczność, to dla Was i z Wami chcemy działać! 

Przedmiotem działań Fundacji Kulturolubni jest:

  •  inicjowanie i realizacja przedsięwzięć i działań w zakresie kultury,
  •  integracja społeczności lokalnych,
  • aktywizacja społeczeństwa  w obszarze kultury,
  • budowanie tożsamości lokalnej poprzez działania kulturalne,
  • zachowanie i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej,
  • rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
  • wykreowanie kultury jako ważnego czynnika promującego region,
  • rozwój i profesjonalizacja sektora kultury w Polsce,
  • inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów